Список участников

2018丝绸之路国际汽车拉力赛中国站 参赛资格表

序号

车号

车手

领航

俱乐部

厂牌

型号

组别级别

俱乐部杯

厂商队杯

进气限制

1

102

敖日格勒 Ao Ri Ge Le

黎鹏华 Li Peng Hua

峰火骑士超级玩家俱乐部

NISSAN

VK50

T1.1

 

 

 

2

103

訾云刚 Zi Yun Gang

王曾嵘 Wang Ceng Rong

陕西云翔汽摩运动有限公司

韩魏赛车

SMG

T1.3

T

 

R

3

106

张明 Zhang Ming

秦旭 Qin Xu

陕西云翔汽摩运动有限公司

韩魏赛车

SMG

T1.3

T

 

 

4

108

王新刚 Wang Xin Gang

连俊涛 Lian Jun Tao

万宇拉力车队

丰田

海拉克斯Hilux

T1.1

T

 

R

5

109

刘昆 Liu Kun

潘宏宇 Pang Hong Yun

陕西云翔汽摩运动有限公司

韩魏赛车

SNG

T1.3

T

 

R

6

110

马海龙 Ma Hai Long

田雷 Tian Lei

宁夏远航车队

尼桑

NAVARA

T1.1

 

 

 

7

111

牛板定 Niu  Ban Ding

王毅成 Wang Yi Cheng

陕西云翔汽摩运动有限公司

韩魏赛车

SMG

T1.3

 

 

 

8

112

刘彦贵 Liu Yan Gui

沙贺 Sha He

宁夏南方商城车队

雄鹰赛车

巴吉

T1.3

T

 

R

9

113

沈伟健 Shen Wei Jian

刘红武 Liu Hong Wu

硬虎赛车俱乐部

硬虎赛车

OPTIMUS

T1.3

T

 

R

10

115

张惠军 Zhang Hui Jun

彭一博 Peng Yi Bo

赤峰海之惠CR6赛车队

CenturyRacing

CR6

T1.3

 

 

 

11

116

牟来奎 Mou Lai Kui

马淼 Ma Miao

硬虎赛车俱乐部

硬虎赛车

OPTUMIS

T1.3

T

 

R

12

117

王强 Wang Qiang

马文科 Ma Wen Dou

焕醒源车队

熊猫

熊猫

T1.1

 

 

 

13

118

樊凡 Fan Fan

刘元 Liu Yuan

万宇拉力车队

丰田

海拉克斯Hilux

T1.1

T

 

R

14

119

贾海 Gu Hai

香亮 Xiang Liang

乌拉特玛瑙湖越野车队

巴吉

巴吉

T1.3

T

 

 

15

120

奇东亮 Ji Dong Liang

刘吉峰 Liu  Ji Feng

乌拉特玛瑙湖越野车队

巴吉

巴吉

T1.3

T

 

 

16

121

钟磊 Zhong Lei

李刚 Li  Gang

宁夏南方商城车队

雄鹰赛车

巴吉

T1.3

T

 

R

17

122

王文林 Wang Wen Lin

姚滨 Yao  Bin

宁夏南方商城车队

雄鹰赛车

巴吉

T1.3

T

 

R

18

123

王耀武 Wang Yao Wu

邢新建 Xing Xin Jian

宁夏鼎城花样年华车队

韩魏赛车

SMG

T1.3

 

 

 

19

125

韩建强 Han Jian Qiang

陈庆开 Chen Qiang  Kai

韩魏赛车车队

韩魏赛车

SMG BUGGY

T1.3

 

 

 

20

126

赵玉乔 Zhao  Yu Qiao

赵勇 Zhao  Yong

迁安市九江汽摩运动俱乐部

九江大红旗

JJHQ1801

T1.1

T

 

R

21

127

阮泉 Ruan Quan

刘建波  Liu Jian Bo

迁安市九江汽摩运动俱乐部

九江大红旗

JJHQ1702

T1.1

T

 

R

22

128

李爱东 Li Ai Dong

翼王荣 Mo  Wang  Rong

迁安九江·路航轮胎车队

九江五十铃

JJHQ1701

T1.2

T

 

R

23

129

李建滨 Li Jian Bin

付立国 Fu Guo Li

迁安九江·路航轮胎车队

九江五十铃

JJHQ1701

T1.2

T

 

R

24

130

陈书伟 Chen Shu Wei

沈兆阳 Shen  Zhao  Yang

迁安市九江汽摩运动俱乐部

九江巴吉

OPTIMNS

T1.3

 

 

R

25

131

范高翔* Fan Gao Xiang

何子健 He Zi  Jian

陆风速马力

陆风

X7

T1.1

T

 

 

26

132

何伟 He Wei

杨志兴 Yang  Zhi  Xing

陆风速马力

陆风

X5

T1.1

T

 

 

27

133

王宁* Wang Ning

刘诗琪 Liu  Shi  Qi

陆风速马力

陆风

X9

T1.2

 

 

 

28

135

陈文鸽 Chen Wen Ge

陈鲜明 Chen  Xian Ming

车舞狂沙南征北战

日产

Y61皮卡

T1.1

 

 

 

29

136

张德金 Zhang De Jin

秦国忠 Zou Guo  Zhong

金昌德金物流拉力车队

尼桑

纳瓦拉

T1.1

 

 

 

30

137

唐海林 Tang Hai Lin

陶源 Tao  Yuan

湖南永州金龙地产车队

长丰猎豹

V73

T1.1

 

 

 

31

138

朱广海 Zhu Guang Hai

马利 Ma  Li

内蒙古德晟实业集团车队

 

CR6

T1.3

 

 

 

32

139

张鹏 Zhang Peng

童振荣 Tong  Zhen  Rong

山西宏达钢铁车队

三菱

V97

T1.1

 

 

 

33

201

宋海涛 Song Hai Tao

马磊 Ma  Lei

郑州日产纳瓦拉车队

郑州日产

纳瓦拉 ZN1035UCK5

T2.1

 

M

 

34

202

乌日图那生 Wu Ri Tu Na Sheng

王恩 Wang  En

郑州日产纳瓦拉车队

郑州日产

纳瓦拉 ZN1035UCK5

T2.1

 

M

 

35

203

荆逵 Jing Kui

苏志鹏 Su Zhi Peng

郑州日产纳瓦拉车队

郑州日产

纳瓦拉 ZN1035UCK5

T2.1

 

M

 

36

205

侯红宁 Hou Hong Ning

沈鑫 Shen Xin

江西五十铃车队

江西五十铃

JXW6481BAB

T2.2

 

M

 

37

206

叶成 Ye Cheng

路彤 Lu  Tong

江西五十铃车队

江西五十铃

JXW6481BAB

T2.2

 

M

 

38

207

张剑峰 Zhang Jian Feng

涂建春 Tu  Jian Chun

江西五十铃车队

江西五十铃

JXW1031BSB

T2.2

 

M

 

39

301

徐挨利 Xu Ai Li

付昕明  Fu  Xin  Ming

力魔(LIQUI MOLY)雄风车队

雄风赛车

雄风Buggy

公开组

T

 

 

40

302

苏宝恒 Su Bao Heng

何永生  He Yong Sheng

力魔(LIQUI MOLY)雄风车队

雄风赛车

雄风Buggy

公开组

T

 

 

41

303

金京 Jin Jing

王少伟 wang Shao  Wei

力魔(LIQUI  MOLY)雄风车队

雄风赛车

雄风Buggy

公开组

T

 

 

42

305

宋丽强 Song Li Qiang

刘刃 Liu  Ren

拉力宝苏州巴吉车队

苏州巴吉

苏州巴吉

公开组

 

 

 

43

306

李亚涛 Li Ya Tao

闫珂  Yan  Ke

迁安市九江汽摩运动俱乐部

九江巴吉

Trophy Truck

公开组

 

 

 

44

307

毛文涛 Mao Wen Tao

吴广 Wu  Guang

宁夏远航车队

巴吉

巴吉

公开组

 

 

 

45

308

侯小军 Hou Xiao Jun

刘伟 Liu  Wei

众力·达拉特越野车队

雄风巴吉

巴吉

公开组

T

 

 

46

309

刘亚团 Liu Ya Tuan

刘志刚  Liu  Zhi Gang

众力·达拉特越野车队

雄风巴吉

巴吉

公开组

T

 

 

47

310

薛振刚 Xue Zhen Gang

杜炫义Du  Xuan Yi

众力·达拉特越野车队

雄风巴吉

巴吉

公开组

T

 

 

48

316

张强 Zhang Qiang

王树强Wang  Shu  Qiang

中金E购行军蚁车队

YZF-1000

 

T3

 

 

 

49

401

Andrey Karginov

Andrey Mokeev&Igor Leonov

KAMAZ-master Team

KAMAZ

43509

T4

T

 

 

50

402

Eduard Nikolaev

Dmitrii Nikitin&Akhmet Galiautdinov

KAMAZ-master Team

KAMAZ

43509

T4

T

 

 

51

403

訾荣 Zi Rong

廖岷&Dmitrii Svistunov

KAMAZ-master Team

KAMAZ

4326

T4

T

 

 

注:带*的车组待车检,

参赛资格表公布半小时后不再接受任何对参赛车组成员和参赛车辆资格的异议。

赛事仲裁: